Splošni pogoji

Pogoji in določila

SPLOŠNI POGOJI

I. SUBJECT

 

1. Splošni pogoji poslovanja so namenjeni urejanju razmerij med družbo PART TRADING LTD, ki je registrirana po Trgovinskem zakonu Republike Bolgarije, s sedežem in naslovom uprave: Šumen, ulica Dimča Debelyanov 4, UIC 201735987 , ki jo zastopa Zhechka Simeonova Marinova, davčna številka: BG 201735987, kontaktni telefon: 0878155775, e-mail: office@aeropik.com, in vi, UPORABNIKI.

 

2. člen SPLOŠNI POGOJI predstavljajo pogodbo med vami in www.aeropik.si, s katero imate pravico uporabljati storitve www.aeropik.si v skladu s spodaj navedenimi pogoji. Z registracijo na spletni strani www.aeropik.si se strinjate, da vas zavezujejo ti SPLOŠNI POGOJI in vse nadaljnje spremembe le-teh, zato jih morate spoštovati.

 

Čl. 3 PART TRADING LTD je skrbnik osebnih podatkov, registriranih po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pod št. PART TRADING Ltd zagotavlja celovitost informacij, ki vsebujejo osebne podatke, ki jih posredujejo uporabniki med postopkom registracije. Razkritje je možno le v primerih, ko informacije zahtevajo državni organi ali zakoniti uradniki, da zahtevajo in zbirajo podatke, ki vsebujejo osebne podatke, in v skladu z zakonsko določbo.

 

Čl. 4 PART TRADING LTD se trudi, da bi na spletnem mestu www.aeropik.si ohranili resnične, ažurne in ažurne informacije, kar ne izključuje možnosti objektivnega pojavljanja nedoslednosti ali opustitev. PART TRADING LTD ne odgovarja za posledice, vključno s kakršnokoli škodo, ki jo povzroči ali na kakršenkoli način povezana z dostopom, uporabo ali nezmožnostjo uporabe www.aeropik.si PART TRADING LTD ne odgovarja v primeru neresničnih navedbe proizvajalca o značilnostih blaga, vključno s slikami izdelka.

 

II. POGOJI ZA REGISTRACIJO 

 

5. Za nakupovanje na www.aeropik.si mora vsak uporabnik:

 

Izpolnite spletni obrazec za prijavo na spletni strani www.aeropik.si. Ob izpolnjevanju elektronskega obrazca za registracijo je uporabnik dolžan predložiti popolne in pravilne podatke o svoji identiteti in drugih podatkih, ki jih zahteva elektronska oblika, in jih v 7 dneh od njihove spremembe spremeniti. www.aeropik.si vam omogoča, da se registrirate kot pravna oseba, saj se ob registraciji vnesejo vsi podatki o podjetju, ki so potrebni za izdajo računa.

 

6. člen Uporabnik mora zagotoviti, da so podatki, ki jih posreduje med postopkom registracije, resnični, popolni in točni ter jih v primeru spremembe pravočasno posodobi. V primeru, da uporabnik poda neresnične podatke ali ne odraža sprememb, ki so bile izvedene v zgoraj navedenem obdobju, ima www.aeropik.si pravico, da takoj in brez predhodnega obvestila prekine registracijo uporabnika in dostop do njegovega profila.

 

7. Z elektronskim ali telefonskim stikom na www.aeropik.si uporabnik izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da se strinja z njihovo vsebino in jih je dolžan upoštevati. Ti splošni pogoji veljajo tudi za naročila po telefonu. Telefonski klici se zabeležijo za izboljšanje storitve.

 

8. člen www.aeropik.si potrjuje registracijo, ki jo je naredil uporabnik, s pošiljanjem pisma na elektronski naslov uporabnika, na katerega je poslana informacija o aktivaciji registracije.

 

III. POGODBA

 

9. člen Potrošniki sklenejo kupno pogodbo z www.aeropik.si po:

 

registracijo in zagotavljanje potrebnih podatkov, če se uporabnik doslej še ni registriral; vnos sistema za naročanje na www.aeropik.si z identifikacijo po imenu in geslu; izbiro enega ali več ponujenih proizvodov in njihovo dodajanje na seznam naročil; Nudenje podatkov o dostavi; izbira načina plačila; potrditev naročila

 

10. člen Naročila obdela ekipa na www.aeropik.si v dneh: od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00. Vsa naročila, oddana izven določenega obdobja, se obdelajo naslednji delovni dan.

 

11. člen www.aeropik.si dostavi blago v roku 2-3 delovnih dni na naslov, ki ga je navedel uporabnik, če je opravljen in potrjen do 16.00. www.aeropik.si ni odgovoren, če so podatki, ki jih je navedel uporabnik, neresnični ali zavajajoči.

 

IV. PLAČILO

12. člen www.aeropik.si ponuja več načinov plačila blaga:

 

bančno nakazilo na bančni račun PART TRADING LTD

- Pri plačilu ni dodatnih provizij, razen standardne provizije za nakazilo, po tarifi vaše banke.


S kreditno/debetno kartico

- Evropske kartice zaračunajo dodatnih 1,9 % skupnega zneska
- Mednarodne kartice, izdane zunaj Evrope in Združenega kraljestva, bodo zaračunajo dodatnih 3,25 % skupnega zneska

 

13. člen Če ste izbrali način plačila z bančnim nakazilom, prenesite znesek vašega naročila na račun PART TRADING LTD, kot razlog za prenos navedite številko vašega naročila.

 

Informacije o plačilu:

Prejemnik: PART TRADING Ltd.

Banka: PROCREDIT BANK AG GERMANY

Račun: DE80 5021 0800 0084 4200 00

BIC: PRCBDEFFXXX

 

V. POSEBNE OBVEZNOSTI STRANK

 

Čl. 15 Pravila tega oddelka teh splošnih pogojev veljajo za uporabnike, za katere se glede na podatke, ki so določeni za kupoprodajno pogodbo ali registracijo na www.aeropik.si, lahko sklepa, da so uporabniki v smislu Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o elektronskem poslovanju in / ali Direktiva 97/7 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov v zvezi s pogodbami na daljavo.

 

16. člen (1) Osnovne značilnosti blaga so opredeljene v profilu vsakega blaga na www.aeropik.si.

 

(2) Cena blaga z vključenimi davki je navedena v profilu vsake postavke na www.aeropik.si.

 

(3) Stroški poštnih in transportnih stroškov, ki niso vključeni v ceno blaga, se določijo in dajo na voljo uporabniku v profilu vsakega blaga na www.aeropik.si.

 

(4) Način plačila, dobave in izvedbe pogodbe je določen v teh splošnih pogojih.

 

(5) Informacije, posredovane uporabnikom po tem členu, so aktualne ob njihovi vizualizaciji na www.aeropik.si pred sklenitvijo nakupne pogodbe, in www.aeropik.si si pridržuje pravico, da jih kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila. . Uporabnik je odgovoren za redno preverjanje pogojev uporabe spletnega mesta, kot tudi za informacije o cenah, zalogah itd., Ki jih je treba pravočasno obvestiti o morebitnih spremembah.

 

(6) Pogoje dobave posameznega blaga navede www.aeropik.si. Pred sklenitvijo pogodbe je treba navesti tudi celotno vrednost naročila za vse blago, ki ga vsebuje.

 

17. člen (1) Potrošnik se strinja, da ima trgovec pravico sprejeti predplačilo za pogodbe, sklenjene z uporabnikom za nakup in prodajo blaga in njegovo dostavo.

 

(2) Potrošnik se samostojno odloči, ali bo trgovcu plačal ceno za dobavo blaga pred ali v trenutku dobave.

 

18. člen (1) Uporabnik ima v skladu s 50. členom ZKP pravico, da odstopi od pogodbe na daljavo brez navedbe razloga, brez ustrezne odškodnine ali denarne kazni in brez plačila stroškov, razen za stroške, predvidene v pogodbi. v čl. 54., 3. odst. In 55. člena ZPP, v 14 dneh od dneva, ko je blago prevzel s strani njega ali tretje osebe, ki ni prevoznik, in je naveden uporabniku ali ko je uporabnik naročil veliko blaga z enim naročilom, dobavijo ločeno od datuma sprejema zadnje postavke.

 

(2) Potrošnik je upravičen, brez ustreznega nadomestila ali kazni in brez navedbe razloga, vrniti blago v roku 14 delovnih dni od datuma prejema blaga.

 

Kupec mora najprej izjaviti, da želi vrniti izdelek, tako da pošlje e-pošto na office@aeropik.com

 

Pravica do umika / vračila blaga se lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Blago mora biti:

 

v originalni embalaži;

 

novi tovarniški videz ni moten, vse tovarniške nalepke niso poškodovane ali odstranjene;

 

nenatisnjeno;

 

nobenih sledi uporabe, namestitve ali drugega načina delovanja;

 

skupaj z vsemi dokumenti, izdanimi po naročilu, gotovinskem prejemku, gotovinskem prejemku ali računu.

 

Blago je treba vrniti na naslov Part Trading Ltd:

 

Part Trading Ltd

 

9700 Shumen

 

Bolgarijo

 

Dimčo Debelyanov 4

 

tel .: +359878155775

 

Part Trading Ltd ne more biti odgovoren za vračilo zneskov za blago, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev.

 

Skupaj s trgovskim blagom mora kupec izpolniti obrazec za vrnitev blaga.

 

(3) Potrošnik je dolžan plačati stroške vračila blaga, vključno s stroški prevoza itd. kurirske ali bančne stroške, povezane z vračilom plačane nakupne cene. V primeru zavrnitve prejema blaga je potrošnik dolžan plačati stroške prevoza za pošiljanje in vračilo blaga.

 

Vračilo na vrnjeno blago se plača v 14 dneh po prejemu blaga in izpolnjenem obrazcu za vračilo od stranke. Zneski za ekspresno dostavo na ozemlju Bolgarije in odstotek cene za naročeno blago (2% od vrednosti blaga) se ne vračajo.

 

Povračila se vrnejo preko bančnega nakazila, odvisno od želje stranke v obrazcu za vračilo. Stroške prenosa za vrnjene zneske krije kupec. Obrazec za vrnitev lahko najdete tukaj.

 

19. člen Potrošnik je dolžan po prejemu blaga takoj pregledati blago in v primeru, da ugotovi očitne napake, pomanjkanje spremne opreme in / ali katerega koli dokumenta, ki ga zahteva zakonodaja, nemudoma obvesti osebo, ki izroči blago. . Če tega ne stori, se šteje, da je izdelek odobren, in uporabnik izgubi pravico kasneje zahtevati, da je bil izdelek dostavljen z očitnimi napakami, pomanjkanjem katerega koli spremnega dodatka in / ali katerega koli dokumenta, ki ga zahteva zakon. Vračilo kupljenega blaga iz www.aeropik.si poteka v skladu s pravili CPA in v skladu s pogoji njihove komercialne garancije.

 

Člen 20 Pogoji garancije

 

Garancija 24 (štiriindvajset mesecev) od datuma nakupa.

 

Garancija je omejena na proizvodne napake.

 

Proizvajalec in trgovec nista odgovorna za kakršne koli napake, ki izhajajo iz:

 

napake pri namestitvi,

 

preobremenitev zaradi uhajanja sistema,

 

mehanske poškodbe zaradi nesreče,

 

mehanske poškodbe gumijastih delov / za zračne blazine /

 

zlonamerna dejanja itd.,

 

Napake zaradi neupoštevanja navodil za vgradnjo ali napačnega namestitve,

 

nepravilno delovanje,

 

nepravilno vzdrževanje in malomarnost lastnika in / ali uporabnika vozila,

 

neobičajno delovanje in preobremenitev vozila,

 

upravljanje izjemno slabih cest z luknjami in ovirami,

 

sodelovanje avtomobila na tekmovanjih, shodih in drugih.

 

Ob predložitvi zahtevka je priložen opis problema in slike office@aeropik.com - predložitev uradne davčne listine za nakup - potrdilo o prejemu, račun za račun ali račun.

 

Del se pošlje prek prodajalca proizvajalca, ki odobri veljavnost zahtevka. Če proizvajalec odobri zahtevek, trgovec zamenja strankin del. Stroški vrnitve so na račun kupca.

 

Zamenjani deli in sklopi med garancijo ne podaljšajo same garancije. Garancija ne zajema zamenjave delov, sistemov in agregatov, zamenjanih med garancijskim obdobjem.

Garancija ne krije izgub, izgubljenega dobička in dodatnih stroškov, povezanih s časom popravila škode (bivanje in / ali izguba dohodka in / ali dobička, kazni, odvzem, izguba najemnine, potovalne in potovalne napake, nezmožnost prevoza). ljudi, blaga ali materialov itd.)

(1) Pri nakupu amortizerja in plačilu "kavcije" je rok za vračilo starega dela 12 mesecev, šteto od dneva nakupa.

 

Čl. 21. Ko obiščete spletno mesto, lahko na vaš računalnik namesti "piškotke". Piškotki so datoteka, ki beleži informacije, povezane z ogledom spletnega mesta, na istem računalniku (npr. Obiskane strani, datum in čas pregleda, sledene povezave) in bodo olajšale vaše obiske z lažjo in hitrejšo identifikacijo si oglejte dostop do informacij, ki jih iščete. Kavlje, ki so nameščene v računalniku, lahko kadar koli izbrišete, prav tako pa preprečite shranjevanje novih kljukic in jih obvestite, preden namestite nov kljuk, tako da nastavite brskalnik. Za več informacij o tem, kako omogočiti in onemogočiti te funkcije, obiščite razdelek pomoči brskalnika. Upoštevajte, da nekaterih naših storitev morda ne boste izkoristili, če odstranite kljuke ali preprečite namestitev kljuk na računalnik.

 

Čl. 22. Blagovne znamke, uporabljene na tej strani, so last njihovih lastnikov. Če ni drugače navedeno, je logotip podjetja, blagovne znamke, besedilo, slike, fotografije in fotografije, ki so navedene na spletnem mestu, last družbe. Ne smejo se uporabljati brez pisnega soglasja družbe.

 

23. člen Določbe zakonodaje, ki velja v Republiki Bolgariji, veljajo za zadeve, ki niso urejene v teh splošnih pogojih. Vsi spori v zvezi z razlago in izvajanjem teh SPLOŠNIH POGOJEV ter razlago in izvršitvijo pogodb na daljavo za blago, ki ga naroči www.aeropik.si, bodo poravnani po dogovoru. V primeru neuspeha in če pristojnost ni bila nujno določena, bo spor rešen s strani pristojnega sodišča v Šumenu v skladu s pravili pristojnosti ZKP, in sicer okrožnega sodišča v Shoumenu ali Okrožnega sodišča v Shoumenu.